Lang og stolt historie

I 1947 startet Knut Bakkemyr og Per Huse opp selskapet, som skulle få navnet Aukra Auto. Firmaet startet først opp med personrutetransport  med base i Aukra Kommune. De første årene trafikkerte vi på øya Gossen.  I 1949 ble det opprettet fergeforbindelse over Julsundet fra Aukrasanden til Hollingsholmen, dermed ble det også bussrute til Molde. En stor del av trafikken gjaldt transport av elever til videregående skoler i Molde, samt pendlere.

Gods

Godsrutetransporten mellom Molde og Aukra har vært en viktig del av Aukra Auto sin virksomhet. Aukra Bruk, idag VARD, startet opp i samme periode som Aukra Auto, og de hadde behov for å få fraktet mye gods. Det samme gjorde bøndene og butikkene. Godstrafikken økte mye på 1950- tallet og Aukra Auto hadde en stor del av transporten fra Rutebilstasjonen i Molde. Det ble lenge kjørt kombirute ( person og godstransport) mellom Aukra og Molde.

Langtransport

Kjøring av fisk på kjøl til kontinentet og senere åpne semitrailere som i hovedsak kjørte stål til verftsindustrien. Etter at verksindustrien flagget utbyggingen av skrog til Øst-Europa, falt grunnlaget for denne trasporten ut. Aukra Auto avviklet i 2005 sin langtransportvirksomhet . Per i dag har vi to faste godsruter som trafikkerer mellom Aukra og Molde, samt en rute som kjører til Finnøya og Harøya.

Nyhamna

I forbindelse med utbyggingen av Ormen Lange anlegget på Nyhamna, 2004 - 2007, fikk Aukra Auto kontrakt på interntransport av personell mellom brakkebyen og anlegget, samt kontrakt med Fylkeskommunen og Norsk Hydro om flybuss mellom Aukra og Molde Lufthavn Årø. Vi har fortsatt oppdrag ifbm transport av personell og gods til Nyhamna. Frem til 31.12 2016 hadde vi flybuss mellom Molde Lufhavn, sentrum, hotellene og fra og til Aukra, i tillegg til ordinær rutebuss.

Verksted

Kort beskrivelse av verksted drift

Aukra Auto i dag

Beksrivelse av aukra auto i dag