Aukra Auto

Godstransport

Aukra Auto AS har 2 godsbiler som daglig kjører mellom Aukra og Molde, sam en godsbil 3 ganger i uka fra Molde til Harøya.

Kontakt oss

Forespørsel om transport :

post@aukraauto.no // 711 71 900