KnappHjem1knappTilbud1knappGods1knappVerksted1 knappHistorie1knappKontakt1 Klikk på logo for ruteopplysning

 

Klikk på logo for ruteopplysning

Historie


I 1947 startet Aukra Auto med personrutetransport med utgangspunkt i Aukra kommune. De to første årene trafikkerte  på øya Gossen. I 1949 ble det opprettet fergeforbindelse over Julsundet fra Aukrasanden til Hollingsholm, og da ble det også startet bussrute til Molde.  En vesentlig del av personrutetrafikken gjelder transport av elever til videregående skoler i Molde samt pendlere.

I forbindelse med utbyggingen av Ormen Lange-anlegget på Nyhamna (2004-2007), fikk Aukra Auto  kontrakt på interntransport av personer mellom brakkebyen og anlegget, samt kontrakt med Møre og Romsdal fylke og Norsk Hydro om flybuss mellom Aukra og Molde Lufthavn Årø.  Aukra Auto har fortsatt i kontrakt på interntransport på Nyhamna også under Nyhamna Expansion.Frem til 31.12.2016 har Aukra Auto kjørt flybuss mellom Molde Lufthavn, sentrum, hotellene og til og fra Aukra, i tillegg til rutebuss.

Godsrutetransporten mellom Molde og Aukra har vært en viktig del av Aukra Auto sin virksomhet. Aukra Bruk (idag Vard Aukra) startet opp omtrent samtidig med Aukra Auto, og de trengte å få fraktet mye gods. Det samme gjorde bøndene og butikkene. Godstrafikken økte mye på 1950-tallet og Aukra Auto hadde en stor del av transporten fra Rutebilstasjonen i Molde.
Det ble lenge kjørt kombirute (person og godstransport) mellom Aukra og Molde. Landtransport: Kjøring av fisk på kjøl til kontinentet og senere åpne semitrailere som i hovedsak kjørte stål til verksindustrien. Etter at verksindustrien flagget ut bygging av skrog til Øst Europa, falt grunnlaget for denne transporten ut. Aukra Auto  avviklet i 2005 sin langtransportvirksomhet pga sterkt prispresset marked med negativ utvikling for lønnsomhet. Per idag er det to faste godsruter som trafikkerer mellom Aukra og Molde daglig. I tillegg benyttes en godsbil til fellesdistribusjon av Tine produkter tre dager i uken og til godstransport mellom Aukra og Ålesund to ganger i uken. Alle tre lastebilene er utstyrte med kjøleaggreat og thermoisolerte skap.